Inschrijfformulier nieuwe leden

Voornaam:

Achternaam:

Woonadres:

Postcode:

Woonplaats:

Huis telefoonnummer:

Mobiel telefoonnummer:

Geboortedatum:

Email:

Informatie over eigen modelmarineschip(epen):